آیین نامه های سازه های فولادی و بتنی

۰۷ فروردین

آیین نامه های سازه های فولادی و بتنی

دانلود آیین نامه های مرتبط با سازه های فولادی و بتنی

آیین نامه AISC

دانلود

آیین نامه ACI

دانلود

آیین نامه AWS

دانلود

مبحث 10 مقررات ملی ساختمان

دانلود

استاندارد 2800 (آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله)

دانلود

آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی

دانلود

نشریه 325 ( ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی)

دانلود

نشریه 55 (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی)

دانلود

فرمولهای مهندسی عمران

دانلود

طراحی پل جرثقیل

دانلود

سیستم سازه های بلند

دانلود

تکنولوژی و طرح اختلاط بتن ( بتن مستوفی)

دانلود

طراحی سازه ها LRFD

دانلود

طراحی سازه ها LSF

دانلود